ÖRNSKÖLDSVIKS INDUSTRIGRUPP

Örnsköldsviks Industrigrupp är en samlande kraft för att skapa goda för­utsätt­ningar för företag inom tekniksektorn

Örnsköldsviks Industrigrupp arbetar långsiktigt med såväl kompetensförsörjning som tillgång till samhällsservice för ett attraktivt Örnsköldsvik och ökad konkurrenskraft. Vi arbetar med frågor som kräver överblick och som varje enskilt medlemsföretag kanske inte har möjlighet att engagera sig i. Den viktigaste fördelen med medlemskap är möjligheten att bidra till att förbättra förutsättningarna för våra medlemsföretag och deras tillväxt

Kommande aktiviteter