Grundskola

Unga ingengörer på väg

Komtek

Ett flertal företag är engagerade i Komtek vars syfte är att få fler flickor och pojkar att se sig själva som framtidens ingenjörer och uppfinnare.

Årligen arrangeras NOT-dagar (Natur- och Teknik) för elever på mellan- och högstadiet där representanter från företag genomför spännande experiment. Komtek har även kvällsgrupper för ungdomar samt tar emot studiebesök och deltar i olika företagsevenemang.

Rätt utbildningsval

Arbetsmarknadskunskap i skolan – Framtidsvalet 2.0

Projektet som leds av Handelskammaren Mittsverige är en satsning för att underlätta för ungdomar att göra rätt utbildningsval som i sin tur ska leda till arbete eller högre studier. Genom en förhöjd medlemsavgift så stöttar ÖIGs medlemmar aktivt projektet.

Genom att informera om vilka utbildningar som efterfrågas och hur arbetsmarknaden ser ut ökar möjligheten till anställning efter utbildningen.

Genom inspirationsföreläsningar träffar kommunikatörer från Handelskammaren årligen cirka 11 000 elever med målsättningen att informera om hur arbetsmarknaden ser ut idag, vilka arbeten som efterfrågas och hur eleven på bästa sätt tar sig dit.