ÖKA INDUSTRINS KONKURRENSKRAFT

SIMMITT - Av, för och med industrin

Är ert industriföretag intresserat av utveckling? Smart Industriell Modernisering i Mittregionen (SIMMITT) erbjuder analys av era utvecklingsområden. Därefter finns ett brett urval åtgärder att välja bland.

SIMMITT ska stärka industriföretagen i Jämtland – Härjedalen och Västernorrland. Med gemensamma prioriteringar och krafter har vår industri alla förutsättningar att komma vinnande ur den omställning som nu sker och bli ledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster.

Projekt SIMMITT erbjuder ert företag:

  • stöd att ta tillvara den digitala utvecklingen
  • enskilda analyser för att stärka företagets konkurrenskraft
  • workshops och kunskapshöjande insatser
  • stöd i att förändra och anpassa sina produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller


SIMMITT är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Örnsköldsviks industrigrupp, Engcon, IUC Z-GROUP i Jämtland och Region Jämtland Härjedalen. Målet är att stärka konkurrenskraften hos våra industriföretag. Detta utförs till största del med insatser direkt hos företagen.

Vill ditt företag vara med?

Alla industriföretag i Västernorrland är välkomna att ta kontakt för mer information.

Kontakta Alexandra Rietz, industrisamordnare i projektet.
Telefon: 070-509 26 06
E-post: alexandra.rietz@oviksindustrigrupp.se

Region JH

Region VN

IUC Z-Group

Engcon

Ö-viks industrigrupp

FAQ

SIMMITT står för Smart Industriell modernisering i Mittregionen. Projektet syftar till att skapa ökad konkurrenskraft för industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Västernorrlands och Jämtlands län.

SME-företag inom industri och industrinära tjänsteföretag

Ett SME-företag har under 250 anställda och omsättningen överstiger ej 500.000 EURO.

Dessutom får inte ägandet av aktierna i stödföretaget tillhöra en stor koncern till mer än 25 procent.

I första hand kontaktar du industriutvecklarna i respektive län.

För Västernorrlands län: Ö-viks Industrigrupp
För Jämtlands län: IUC Z-GROUP

Kontaktuppgifter finns på hemsidorna www.oviksindustrigrupp.se
eller www.iuczgroup.se

Projektet gör i första steg en behovsanalys hos företaget. Utifrån uppkomna behov så kan konsultstöd ges. Oftast leder det först till att
medverka i en workshopserie tillsammans med industriföretag med liknande behov. Därefter skrivs en egen projektplan där konsultinsats
kan ges till enskilt företag upp till gränsen för så kallat försumbart stöd.

Ett SME-företag kan få försumbart stöd upp till 200.000 Euro under en rullande treårsperiod. Företaget deklarerar själv till projektet hur mycket försumbart stöd som företaget erhållit.

Inga problem, hör av dig till oss så berättar vi mer.

Inga problem, hör av dig till oss så berättar vi mer.

Inga problem, hör av dig till oss så berättar vi mer.

Absolut, det är inte en quickfix men med hjälp av projektet kan vi strukturera upp vilka behov och insatser som behövs för att ni förhoppningsvis ska lyckas i kommande affärer

Inga problem, hör av dig till oss så berättar vi mer och funderar på frågeställningarna: kan vi, vill vi och bör vi göra detta nu?

Projektet kan vara behjälplig inom olika kompetensfrågor som exempelvis kompetenskartläggning, kompetensinventering, kompetensbehov med mera, som ger svar på vad ni har för kompetens idag och vad för personal som behövs imorgon.

Arbeta för att klustra industriföretag inom olika branscher för att lära mer av varandra.

• Genomföra informations- och seminarieserier inom aktuella ämnen för framtida tillväxt.

• Genomföra match-making mellan industriföretag och student för examensjobb. Möjlighet finns även att handleda studenten om
inte företaget har den möjligheten själva.