Mentorprogrammet

Mentorprogrammet genom Örnsköldsviks Industrigrupp 

Medarbetare som får chansen att utveckla sin kompetens genom personlig utveckling bidrar i hög grad till att företag utvecklas. I detta koncept blir deltagarna inspirerade, utmanade och får möjlighet till att utvecklas som individer och inom sin profession. Ett viktigt inslag är även att bygga nätverk och knyta kontakter för framtiden. För att skapa ett dynamiskt program kombineras digitala verktyg med fysiska träffar i inspirerande miljö.
Programmet är framtaget i samverkan mellan Företagsutbildarna, Örnsköldsviks Industrigrupp, Världsklass 2015 och lokala företag.