MEDLEMSKAP

Medlemskap i Örnsköldsviks Industrigrupp

Örnsköldsviks Industrigrupp arbetar långsiktigt med såväl kompetensförsörjning som tillgång till samhällsservice för ett attraktivt Örnsköldsvik och ökad konkurrenskraft. Vi arbetar med frågor som kräver överblick och som varje enskilt medlemsföretag kanske inte har möjlighet att engagera sig i. Den viktigaste fördelen med medlemskap är möjligheten att bidra till att förbättra förutsättningarna för våra medlemsföretag och deras tillväxt.
På årsstämman i maj beslutar vi om fokusområden för det kommande året.

Du kan läsa mer om dem här.

Andra exempel:

  • Samarbete med Industriellt Utvecklingscentrum där tillverkande företag kan få utvecklingsstöd inom produktionseffektivisering, automation, digitalisering, analys och strategier, kompetensutveckling med mera. Läs mer
  • Möjlighet till påverkan av inriktning och innehåll i lokala utbildningar på gymnasie- och eftergymnasial nivå
  • Stöder arbetsgivarnavet Jobba&Lev
  • Stöder Framtidsvalet 2.0 – kommunikatörer träffar elever på högstadiet inför gymnasievalet som inspirerar kring vår arbetsmarknads möjligheter, inte minst jobb inom teknikområdet
  • Stöder Komtek – teknikinspiration för barn och ungdomar
  • Stöd till det lokala mentorprogrammet via engagerade mentorer och adepter
  • Som medlem har du tillgång till vår representationslokal i Arken på våning 7

Örnsköldsviks Industrigrupp är en samlande kraft för att skapa goda förutsättningar för företag inom tekniksektorn.

Örnsköldsviks Industrigrupp bildades på 1990-talet av engagerade företagsledare som såg behovet av att samverka i gemensamma frågor. Samverkan gäller främst utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor men även andra gemensamma intressen som samhällsnyttans service och ökad konkurrenskraft hos företagen. Genom en aktiv dialog med medlemsföretagen ska industrigruppen agera på de behov som är gemensamma.

Örnsköldsviks industrigrupp

Besöksadress:

Järnvägsgatan 8
891 39 Örnsköldsvik
Organisationsnummer: 556420-3718
Tel. 070-509 26 03
Mail: mats.lindstrom@oviksindustrigrupp.se

Mats Lindström, VD ÖIG

Ni kan även kontakta oss via LinkedIn eller mail

Medlemmar kan boka ÖIGs lokal

Du som är medlemsföretag kan boka representations­lokalen i Arken på våning 7

OBS! Anställda på BAE Systems ska boka via Resebokare på företaget.

Beställ i förväg och senast dagen innan för att vara säkra på leverans. www.cafeuh.se

Boka lokalen hos:
Mats Lindström
VD Örnsköldsviks Industrigrupp
Järnvägsgatan 8
891 39 Örnsköldsvik

070-509 26 03
https://oviksindustrigrupp.se/

Här ser du när lokalen är ledig…

Ni som bokar lokalen kan beställa fika och förtäring på Café UH via mail cafeuh@efsovik.se eller på telefon 0660-140 84.

Se när lokalen finns tillgänglig