KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vår arbetsmarknad

Örnsköldsviks arbetsmarknad består av många olika branscher och har ett brett utbud av yrken. Det finns en stor tillverkande industri, forskning¬s¬institut, en väl representerad IT-bransch och konsult¬verksamhet. Företagen har såväl en nationell som internationell marknad med egna produkter och legotillverkning. Örnsköldsviks Industrigrupp arbetar aktivt med kompetensförsörjning och många medlemsföretag har en stark tillväxt.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig via mail mats.lindstrom@oviksindustrigrupp.se

Karriär i Örnsköldsvik

Jobba & lev

Örnsköldsvik är mycket mer än bara storslagen natur och ett levande kultur- och idrottsliv. Här finns också ett starkt näringsliv med nationella och internationella företag som erbjuder attraktiva arbetsplatser med stora utvecklingsmöjligheter.

Genom Jobba & Lev får du en samlad bild av vilka karriärmöjligheter och yrken som finns i Örnsköldsvik. Bekanta dig med en rad olika arbetsgivare och vilken typ av kompetens respektive företag söker just nu. Du som har medflyttande familj kan dessutom få hjälp och vägledning genom Jobba & Levs medflyttandeservice.

Internationell kompetens

High Coast International Hub

Kulturell och ekonomisk tillväxt är beroende av ett internationellt engagemang. High Coast International Hub skapades eftersom det fanns ett behov av att se den internationella närvaron på ett nytt och innovativt sätt.

Målsättningen är att locka till utbildning och arbete samt att bibehålla internationell kompetens på orten och detta uppnås genom att skapa gemenskap och ett sammanhang. 

Det är av stor vikt att som nyinflyttad snabbt komma in i samhället och få en aktiv fritid samt möjlighet att träffa nya vänner. Genom olika aktiviteter och nätverk engagerar och sammanförs personer med internationell bakgrund vilket skapar en känsla av tillhörighet.

Aktiviteter riktade mot utbildningar