Gymnasiet

Industriprogrammet Parkskolan

Industriprogrammet på Örnsköldsviks Gymnasium bedriver ett lärlings­program med två inriktningar – CNC och svets.

Eleverna går första året på Parkskolan och år 2 och 3 är det skolförlagd tid i kombination med praktik ute på företag. Eleverna får skriva ett CV och blir intervjuade av företagen inför utplacering så både elever och företag kan matchas ihop på ett bra sätt.

Företagen betalar lärlingslön och eleverna har en lärlingsanställning. Det gör att eleverna tidigt får kunskap om vad det innebär att vara ute i arbets­livet och företagen lär känna sina elever. Programmet är uppskattat av både elever, skola och företagen. Örnsköldsviks Industrigrupps roll är att vara länken mellan skola och företag.

Teknikprogrammets fjärde år

Det fjärde året på Teknik­programmet är en Yrkes­förberedande utbildning och man varvar utbildning på skolan med att komma ut till företag och lära sig att lösa problem.

Som gymnasie­ingenjör kan man välja mellan olika yrken, några exempel är produktions­tekniker, konstruktör, beredare med flera.
Det finns en efterfrågan på kompetens med gymnasial teknisk utbildning med inriktning mot konstruktion och produktion.

I Örnsköldsvik så finns det ca 800 teknikerbefattningar där kompetens krävs på gymnasial nivå.
Utbildningen har utvecklats i nära samarbete med näringslivet vilket tillsammans med erfarna och engagerade lärare ger en utbildning av högsta kvalitet. Örnsköldsviks Industrigrupps roll är att vara länken mellan skola och företag.

Unga ingengörer på väg

Arbetsmarknadskunskap i skolan – Framtidsvalet 2.0 

Projektet som leds av Handelskammaren Mittsverige är en satsning för att underlätta för ungdomar att göra rätt utbildningsval som i sin tur ska leda till arbete eller högre studier. Genom en förhöjd medlemsavgift så stöttar ÖIGs medlemmar aktivt projektet.

Genom att informera om vilka utbildningar som efterfrågas och hur arbetsmarknaden ser ut ökar möjligheten till anställning efter utbildningen.

Genom inspirationsföreläsningar träffar kommunikatörer från Handelskammaren årligen cirka 11 000 elever med målsättningen att informera om hur arbetsmarknaden ser ut idag, vilka arbeten som efterfrågas och hur eleven på bästa sätt tar sig dit.

Kemi i fokus

Carl Kempes stipendium 

För att hedra MoDo-profilen Carl Kempes 80-årsdag instiftades 2019 ett stipendium i hans namnStipendiets syfte är att premiera studenter som utmärker sig inom kemiämnet genom särskild kunskap, drivkraft och engagemang samt naturvetenskaplig nyfikenhet och flit. Priset delas årligen ut till två studenter på Nolaskolans Naturvetenskapliga program i Örnsköldsvik. 

Kemi är basen för den skogsindustri som finns idag men kemi är även viktig i kampen mot global uppvärmning. Målsättningen med stipendiet är därför att inspirera till vidare studier inom det viktiga ämnet kemi. 

Teknisk utveckling

Gösta Hägglunds stipendium till gymnasieelever

Gösta Hägglund hade en stark känsla för Nolaskogsbygden och var mycket intresserad av att den tekniska utvecklingen skulle skapa fler arbetstillfällen i Örnsköldsvik.

Vid Göstas bortgång skapades en insamlingsstiftelse och varje vår sedan 1994 delas stipendier ut till tredjeårsstudenter på Industriprogrammet och Teknikprogrammet. De utvalda eleverna ska bland annat vara bra förebilder, visa prov på yrkesskicklighet och nytänkande samt bidra till utveckling. 

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma och stimulera det tekniska utvecklingsarbetet för att stärka näringslivet i Örnsköldsvik.