Svenskt Näringslivs ranking

Den 22 september tillkännagav Svenskt Näringsliv näringslivsrankingens resultat för kommunerna i Sverige. Örnsköldsviks kommun landar på plats 285 av 290 kommuner, det har försämrats 10 platser sedan 2020 och trenden har under ett flertal år varit nedåtgående.

Örnsköldsviks Industrigrupp, Företagarna och Handelskammaren har tillsammans haft dialog med Örnsköldsviks kommun kring de delar av näringslivsklimatet som kommunen själv ansvarar för. Tre områden sticker ut resultatmässigt och det är kortare handläggningstider, ökad förståelse och bättre dialog. Service och bemötande i myndighetsutövningen är en viktig del för företagsklimatet och företagens kontakter med kommunen handlar mycket om kontroller och tillstånd, som kan vara mer betungande för mindre företag.

Örnsköldsviks Industrigrupp, Företagarna och Handelskammaren representerar sina medlemsföretag i den dialogen och vår roll är att påtala de områden där kommunen behöver förbättra sig för att underlätta för företag att etablera sig och växa. Örnsköldsviks kommun bär ansvaret för att sätta sin agenda och att bedriva ett förbättringsarbete. Vi tror på fortsatt dialog med Örnsköldsviks kommun men vi kommer att fortsätta att betona att ansvaret för förändring ligger hos kommunen.

Jens Hallin
Ordförande Örnsköldsviks Industrigrupp
Tomas Karlsson
Ordförande Handelskammaren Örnsköldsvik
Göran Arnmark
Ordförande Företagarna
Anna Edblad
VD Örnsköldsviks Industrigrupp
Anders Eriksson
Regionchef Örnsköldsvik
Eva-Karin Öhman
Kontorschef