Aktiviteter under hösten i samverkan med IUC-Z

I samverkan med IUC-Z (Industriellt Utvecklingscentrum Jämtland Härjedalen) så genomför vi ett antal aktiviteter under hösten. Samtliga aktiviteter är kostnadsfria.

Information om Robotlyftet

3 september kl 14.00-15.00 ÖIGs lokal eller via Teams. Stefan Fredriksson berättar vad Robotlyftet är och vilka stöd man kan få tillgång till.

Du kan läsa mer om Robotlyftet här: https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/digitalisering/robotlyftet.html

Anmäl dig till mig senast 1 september, anna.edblad@oviksindustrigrupp.se

Produktionsinnovation

4 september kl. 08.30-11.30 genomförs via Zoom, anmälningslänk hittar du i bifogad Pdf. Genom nya perspektiv och arbetssätt kan produktionsinnovation bidra till en mer konkurrenskraftig, attraktiv och kompetensutvecklande verksamhet.

Frukostseminarium

Det kommer att genomföras två frukostseminarium, se datum och teman nedan.

9 oktober          Lean, digitalisering och ledarskap  – Christian Silvasti
6 november      Kraft att förändra: så coachar vi för medarbetarengagemang – Johanna Strömgren / Carolina Jarenius

Mer information och anvisningar om anmälan till frukostseminarium kommer senare.