Förstudie i förutsättningar och behov av IUC i Västernorrland

IUC är ett nationellt nätverk med syfte att utveckla SME-företag inom innovation och tillverkning.

Detta sker genom en samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi samt regionala och nationella organisationer och myndigheter.
IUC är mottagare av projektmedel från bland annat Tillväxtverket för riktade insatser mot tillverkande industri. Till exempel Robotlyftet är ett sådant initiativ. I Västernorrland finns idag inget nätverk eller organisation som är anslutet till IUC:s nationella nätverk som arbetar strukturerat med utveckling av de mindre tillverkande företagen.
Förstudiens syfte är att utforska förutsättningar och nyttan med att etablera ett IUC i Västernorrland:

  • Vilka är SME-företagens behov av utvecklingsstöd?
  • Möter IUC:s erbjudande företagens behov av stöd för utveckling?
  • Vilka branschnätverk finns inom industri och teknik i Västernorrland?
  • Vilka regionala och lokala samarbetspartners är kritiska för att få ett funktionellt IUC?
  • Kartläggning av näraliggande IUC som möjliga samarbetspartners
  • Förslag på möjlig organisering för Västernorrland i samarbete med näringslivsorganisationerna

Utförande
Jonas Carlsson är utredare och kommer att vara klar med arbetet den 31 augusti 2020.
Sammanfattningsvis så ska utredningen ge svar på frågan om företagen i Västernorrland behöver ett IUC och vilka hinder och möjligheter som finns för tillväxt inom SME-företag i industrin.
Örnsköldsviks Industrigrupp har tagit initiativ till att utredningen genomförs i samarbete med Region Västernorrland.

Du kan läsa mer om IUC här: http://iuc.se/