Frukostseminarium 3 september

Hållbar utveckling av egen kraft

Fredag den 3 september kl 08.30-09.30 arrangerar Produktionslyftet ett kostnadsfritt frukostseminarium i serien Kraft att förändra för en hållbar industri. Vi vill i denna seminarieserie inspirera till fortsatt förbättring och förnyelse i svensk industri – denna gång med titeln Hållbar utveckling av egen kraft

Ökat fokus på hållbarhet och en fortsatt snabb utveckling inom bland annat digitalisering, automatisering och elektrifiering ställer krav på förändring och kompetensomställning. För organisationer som satsar på utveckling och lärande kan förändring bli förbättring och en önskad förnyelse. Men hur är det möjligt att åstadkomma detta i praktiken?

Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets utvecklingsprogram. I en ny bok, Utveckling av egen kraft – från förändringsprojekt till förändringskultur, förmedlas lärdomar från företagens förändringsarbete. Vid detta seminarium presenterar författaren Richard Berglund bokens huvudbudskap samt de viktigaste framgångsfaktorerna.

Läs mer och anmäl dig här: https://www.produktionslyftet.se/aktiviteter/hallbar-utveckling-av-egen-kraft-210903/