Utvecklingsprogram inom HR – Infoträff den 9 november

Utvecklingsprogram inom HR för små- och medelstora tillverkande företag i Jämtland och Västernorrland under perioden november 2021 – februari 2022.

Effektivisera verksamheten med stärkt industrikompetens
Utvecklingsprogrammet riktar sig till små- och medelstora tillverkande företag i Jämtlands län och Västernorrlands län och som är i behov av att stärka sitt HR-arbete utifrån de utmaningar man står inför. Deltagande i programmet skapar också möjlighet till kostnadsfri praktisk kompetensutveckling för företagets anställda, se punkt fyra nedan.

Programmet består av fyra huvuddelar:

Hur ligger vi till egentligen?
Genom nätverkande med andra företag inom programmets tema skapas en förståelse för vad vi själva befinner oss i vårt arbete med att säkerställa att vi har rätt kompetens idag, men också för morgondagen

Gräv där du står
Framtagande av handlingsplan för respektive deltagande företag.
Med utgångspunkt från respektive företags behov inom sitt HR-arbete skräddar-sys planer innehållande företagens målsättning med programmet

Stöd i arbetet
Programmets coacher stöder ert arbete genom coachning och dialog så att ni lättare når era målsättningar med deltagandet i programmet

Konkret kompetensutveckling
Efter avslutat program kan de företag, där behov av kompetens-utveckling för de anställda framkommit, genomföra kostnadsfria utbildningsinsatser med i snitt 5 000 kronor per anställd. Finansieringen sker genom ett ESF-projekt som IUC Z-GROUP och Örnsköldsviks Industrigrupp ansvarar för. Prövning sker innan beslut fattas om insats för att säkerställa att projektkriterierna efterlevs.

Vill ditt företag vara med? Kontakta gärna oss
Sverker Hallén, IUC Z-GROUP, 063-15 01 92,
e-post: sverker.hallen@iuczgroup.se

Alexandra Rietz, industriutvecklare Västernorrland, 070-509 26 06
e-post: alexandra.rietz@oviksindustrigrupp.se


Info-träff

Delta gärna den 9 november kl 08.30-09.00 via Teams. Då informerar vi kort om programmet.

David Loid, konsult från Celavi, kommer att vara med och berätta om programmet tillsammans med oss i projektet.

Anmäl dig till
alexandra.rietz@oviksindustrigrupp.se
så får du en länk att koppla upp dig på!