Kallelse till årsstämma 2022-05-06

Aktieägare och servicemedlemmar i Örnsköldsviks Industrigrupp AB kallas till årsstämma.

Tid:                   Fredag den 6 maj 2022 kl. 10.00-13.00
Plats:                ÖIG-lokalen Arken våning 7

Det händer mycket inom näringslivet i Örnsköldsvik så i samband med vår årsstämma kommer två företag och presenterar sig:

  • Thomas Nilsson från Liquid Wind berättar om deras verksamhet och etablering av FlagshipONE
  • Niclas Lundqvist med kollegor från Cinis Fertilizers berättar om deras verksamhet och etablering i Köpmanholmen

Anmälan om deltagande till: Anna Edblad, anmäl ditt deltagande senast tisdag den 3 maj på mail
anna.edblad@oviksindustrigrupp.se.
Vi bjuder på lunch så önskar du specialkost så meddela det.

Bilagor:

  • Dagordning årsstämma
  • Syfte och uppdrag 2022-2023
  • Serviceavgifter 2022-2023
  • Årsredovisning
  • Fullmakt för aktieägare som inte har möjlighet att delta. Vid ifyllande så ska antal aktier anges, jag har bifogat sammanställning på aktieinnehav.

Väl mött!
Anna & Hans