Låt en ingenjörsstudent skapa värde för ditt företag