Novembers nyhetsbrev

Innehåll:

Aktuella YH-ansökningar
Fördjupad översiktsplan
Teknikbussen
Virtuell svets inköpt
Tåget
Processoperatörsprogrammet

Läs nyhetsbrevet här