Nyhetsbrevet är ute

Under hösten har det hänt mycket. Läs vårt Nyhetsbrev och bli uppdaterad.
Rubrikerna är:

  • Fordonskomponentgruppen – utvecklingsmedel att söka
  • Studiebesök additiv tillverkning i Östersund
  • Digitala steg för tillväxt – projektet startat
  • Omvärldsanalys Örnsköldsvik
  • Lärlingsprogrammet med inriktning mot industri
  • Flyget
  • Sjukhusfrågan
  • Aktuella datum

Till Nyhetsbrevet