Remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag 2022-2037

Trafikverket

Örnsköldsviks Industrigrupp har inlämnat ett remissyttrande till Trafikverket gällande Förbifart Örnsköldsvik.

Se länk till yttrandet.