Teknik Workshop – Internet of Things (digitalisering)

Via Produktion2030 arrangerar IUC en distansworkshop tillsammans med RISE för alla små och medelstora företag.

Vill du lära dig hur ni på ett enkelt sätt kan komma igång med digitalisering och smart industri i ditt företag?

Välkommen på Teknikworkshop!

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i företag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov människan upplever.

Inom japansk tillverkningsindustri har Karakuri Kaizen blivit allmänt erkänt och praktiserat. Det handlar om enkla mekaniska automationslösningar som skapas av personalen på golvet – lösningarna är ofta billiga och bidrar till att personalen känner sig delaktig och lär sig nya saker. Forskningsprojektet Karakuri IoT har undersökt om samma angreppssätt kan tillämpas för digitalisering och tagit fram en metodik där icke-experter kan skapa förbättringar med hjälp av IoT.

Karakuri IoT-processen startar med att identifiera möjligheter för digitalisering, sedan genereras idéer som utvecklas till lösningar som testas och valideras och i sin tur kan ge upphov till idéer och så vidare.

För vem?

Den här Teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill lära dig ett nytt sätt för att införa digitalisering och smart industri i din verksamhet. Under workshoppen kommer du att få lära dig och testa på Karakui IoT-metodiken och hur den kan användas i din egen organisation.

Praktisk information

Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt.
Tid: Tisdag 5 april, kl. 09.00-12.00
Plats: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 1 april 2022. Begränsat antal platser.
OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen.

Workshopledare
Kristian Sandström, RISE. Yuji Yamamoto, Mälardalens högskola.