Julläsning med årets sista nyhetsbrev

Innehåll:
• Året 2018
• Nomineringar till Årets Exportpris 2018
• Programmering nytt ämne i skolan
• Ansökan Arbetsmarknadskunskap i skolan
• Tågtrafiken

Läs julnyhetsbrevet här